Probability

 • 111probability factor — erdvinis faktorius statusas T sritis chemija apibrėžtis Reakcijos greičio konstantos lygties daugiklis, priklausantis nuo molekulių tarpusavio orientacijos. atitikmenys: angl. probability factor; steric factor rus. стерический фактор ryšiai:… …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 112probability of hitting — pataikymo tikimybė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Skaičius, apibūdinantis pataikymo į taikinį galimybę esamomis šaudymo (raketos leidimo) sąlygomis. Pataikymo tikimybė išreiškiama paprastąja arba dešimtaine trupmena (arba procentais) ir… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 113probability density — tikimybės tankis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. probability density vok. Wahrscheinlichkeitsdichte, f rus. плотность вероятности, f pranc. densité de probabilité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 114probability element — tikimybės elementas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. probability element vok. Wahrscheinlichkeitselement, n rus. элемент вероятности, m pranc. élément de probabilité, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 115probability function — tikimybės funkcija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. probability function vok. Wahrscheinlichkeitsfunktion, f rus. функция вероятности, f pranc. fonction de probabilité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 116probability curve — tikimybių skirstinio kreivė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. probability curve vok. Wahrscheinlichkeitskurve, f; Wahrscheinlichkeitsverteilungskurve, f rus. кривая распределения вероятностей, f pranc. courbe de probabilité de Gauss, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 117probability measure — tikimybės matas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. probability measure vok. Wahrscheinlichkeitsmaß, n rus. вероятностная мера, f; мера вероятностни, f pranc. mesure de probabilité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 118probability current — tikimybės srautas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. probability current vok. Wahrscheinlichkeitsstrom, m rus. поток вероятности, m; ток вероятности, m pranc. courant de probabilité, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 119probability current density — tikimybės srovės tankis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. probability current density vok. Wahrscheinlichkeitsstromdichte, f rus. плотность тока вероятности, f pranc. densité de courant de probabilité, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 120probability theory — tikimybių teorija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. probability theory vok. Wahrscheinlichkeitstheorie, f rus. теория вероятностей, f pranc. théorie des probabilités, f …

  Fizikos terminų žodynas